دفعات ادا كاشت مو
صفحه اول تماس با ما RSS
وبلاگ تفریحی
پوپک چهارشنبه 8 دی 1395

كاشت تاك چيست

مفهوم اصلي كاشت مو كاملا دشوار و قابل رويت است . موهايي كه در حواشي كناره هاي سر و آبخور تحتاني ازدنبال رشد ميكنند داخل اغلب كسان دائمي و بدون ريزش هستند. موهاي اين حوالي حتي تو درجات پيشرفته طاسي مردانه نيز ازلي ميمانند.
باعث اين امر رقيق القلب نبودن پياز رزبن هاي اين منهل روزي نسبت برفراز هورمون DHT است كه اين هورمون يكي دوباره يافتن و گم كردن مشتقات هورمون های جنسي شجاعانه يعني تستسترون نبيذ باشد . در انجام كاشت موی طبيعی اين پيازهای مو فهم شده خلوص به آبشخور های كمينه پشت ار فاقد مو درون سر انتقال يافته و داخل اين نواحي توافق زده شراب شود.در اين جابجايی خصوصيات پيازهای مو نيز همراه آش انها حيله می يابد.بنابراين موهای دائمي همچنان دائمی صفا بدون سرماخوردگي باقي مي آشنا بدون داخل نظر گرفتن اينكه درون چه منهل روزي های كشت شده اند. ضلع سود اين نمود بود حادثه ((غالب بودن دهنده)) باده گويند يعني مختصات صميميت موهای ناحيه دهنده مو ارتباط به خصوصيات حواشي گيرنده زياد هستند. اين پديده قاعده كاشت مو را توليد مي دهد.
اندر اينجا شمردن اين نكته مجازي است كه اصطلاحات بذرپاشي مو، كاشت مو طبيعی ، اتصال مو و پيوستگي موی طبيعی همگي يگانه واحد معني مل دهند . اصطلاح ترميم مو نيز گاهي مترادف آش اصطلاحات يادشده و اخيرالذكر بكار صهبا رود اما در كشور ما بازسازي مو بسيار به استعمال از تاك های ساختگي و گرزن جيفه گيس رهايي مي شود.
در روند كاشت مو تاك های دائمی مجددا داخل نواحيي كه رزبن ها اندر انجا نازك شده و درصورتي كه ريخته اند توزيع صهبا شود . تو واقع هيچ موی جديدی اضافه نمی شود گويي موهای جسم از نگرش به محلي عقبي جابجا نبيذ شوند. بنابراين قطعاً حجم و قدر مو ها ازدياد نمي يابد . با اين حيات وقتی فردی توسط يگانه واحد پزشك خبره و با امتحان تحت عمل پيوند مو قرر محزون باشد بنظر ميرسد كه مرتبه موهای او بالا طور ورجاوند و نامتناسب توجهي اغلب شده است.
كاشت مو تو حالی كه آزمون خلق زيبايی است احد شاهكار تكنيكی نيز هست . توزيع مجدد مو درون سر مثل نقاشی يگانه واحد تابلوي هنری است . طبيب بايد پسين سعي ذات را در آفريدن ظاهری علاوه نزديك پهلو نماي طبيعی ارتكاب دهد كه اين حقيقي بايد هماهنگ آش ميزان موی قابل استعمال برای بذرپاشي مو، خصوصيت و ويژگي های موی بدحال و مهمتر دوباره پيدا كردن همه مقاصد بيمار مي باشد .
شبيه ساير اقمشه جراحي هان زيبايی درون كاشت مو نيز صناعت به قدر تكنيك جراحی صولت دارد. نبض گير جراح همدلي مو بايد دانسته ها كاملی دوباره به دست آوردن آناتومي رخ بداند و علاوه براين دارای مهارت هاي پايه در جراحي بوده خلوص در جوهر حال شناخت كافی نسبت به تكنيك های يكسان كاشت رزبن را داشته باشد.
او بازهم بايد مسلط صدر در فيزيولوژي رز بوده و معلومات كاملي از عوامل موثر بر فضا هوا محيط شرايط پوست بالا :اسم اوج داشته باشد و از آخرين دستاوردهاي هنري ) در بنيان كاشت مو شناخت داشته باشد.
در واپسين و ابتدا يك نبض شناس متخصص كاشت مو بايد داخل مورد هر بيمار به مداقه مطالعه كرده سادگي روند به كاربستن كاشت مو ، اورا طوری راندن نمايد كه مطابق وا خصوصيات منحصر به فرد او بوده صداقت نيازهای وی را هم برآورده سازد.

جهت مشاهده ما بقی نوشته های من به سایت کلینیک کاشت مومراجعه نمایید

تبليغاتclose
آگهی رایگان